Ach,Mea Culpa

Nieuws

By in Achter de schermen Reacties uitgeschakeld voor 16-03-18 Gezocht geluids-licht technicus en kleedster

16-03-18 Gezocht geluids-licht technicus en kleedster

 

 

 

 

 

Wij hebben 2 vacatures:

-Geluids-licht technicus
-Kleedster

De technicus gaat vanaf oktober 6 a 8 keer in de maand mee op locatie.
De kleedster draait mee in een groepje van 3 dames.

Voor beide vacatures: mail even met Anke Bijlsma: info@achmeaculpa.nl

————————————————————————————————————

Wy hawwe 2 fakatueres:
-lûds-ljochtechnikus
-klaaister

De technikus giet fanof oktober 6-8 kear yn de moanne mei op lokaasje.
De klaaister draait mei yn in poule fan 3 froulju.

Foar beide fakatueres: mail mei Anke Bijlsma: info@achmeaculpa.nl

Post navigation